KH Test Kit, akvarijní test měření karbonátové tvrdosti

k přesnému měření karbonátové tvrdosti ve sladkovodním akváriu vyrobené a vyvinuté v České republice
Dostupnost Skladem
Možnosti doručení
Kód: UP54
102 Kč
KH Test Kit, akvarijní test měření karbonátové tvrdosti
Test kit slouží k přesnému měření karbonátové tvrdosti ve sladkovodním akváriu.


Specifikace:
Kvalita a chemické vlastnosti vody v akváriu jsou velmi důležité pro život veškerých živých organizmů a rostlin v ní. Tvrdost je jednou ze základních vlastností akvarijní vody. Celkovou tvrdost (GH) dělíme na uhličitanovou (KH) neboli přechodnou a tvrdost stálou (NKH). V běžné akvaristické praxi je možno měřit pouze GH a KH. NKH je nutno vypočíst odečtením GH – KH. Tento test je určen pro rychlé a přesné měření KH ve sladkovodním akváriu a zahradním jezírku ve stupních německé tvrdosti °dKH.


Postup testování:
1.Přiloženou odměrku vypláchněte v nádrži a naberte 5 ml vody k testování (obr. 1).
2. Lahvičku s testovacím činidlem uchopte ve svislé poloze nad odměrkou a začněte pomalu kapat do vody testovací činidlo – vždy 1 kapku (obr. 2).
3. Vodu s roztokem v odměrce po každé kapce protřepejte a zkontrolujte odstín barvy (obr. 3).
4. Počítejte kapky činidla a v okamžiku, kdy dojde po přidání jedné kapky ke změně barvy vzorku z modré na žlutou je test ukončen. (obr. 4).
5. Počet kapek činidla (před změnou barvy) se rovná počtu stupňů KH v německých stupních tvrdosti dKH. Jestliže se voda zbarví do žluta již po 1. kapce znamená to, že tvrdost vody je menší nebo rovna 1o dKH .
6. Po skončení testu vylijte a vypláchněte odměrku pod tekoucí vodou.


Jak upravit požadovanou hodnotu KH v nádrži:
Hodnotu KH je pro většinu chovaných rybek v akváriu vhodné udržovat v rozmezí 4o–10o dKH. Pokud hodnota KH klesne pod 4o dKH může se to odrazit na silném poklesu pH. Pro zvýšení hodnoty KH v nádrži použijte náš přípravek DAJANA KH+ a pro snížení hodnoty KH použijte filtrační médium DAJANA PEAT GRANULES. Hodnoty upravujte postupně ať nedochází ke stresovým situacím v nádrži. Při výměně nebo doplnění vody vždy přidejte náš přípravek DAJANA START PLUS a BIOFILTR.


Bezpečnostní pokyny:
Obsahuje methylalkohol. S 2 – uchovávejte mimo dosah dětí S 3/7/9 – uchovávejte obal vždy pečlivě uzavřený na chladném a dobře větraném místě. S 20/21 – nejezte, nepijte a nekuřte při používání S 24/25 – zamezte styku s kůží a očima R11/18 – vysoce hořlavý, při používání může vytvořit hořlavé směsi par se vzduchem.


Vyvinuté a vyrobené v České republice.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: